پورشه پانامرا 2014 تغییرات اساسی را شاهد بوده است که شامل بیش تر شدن فاصله بین دو محور در تیپ Executive و استفاده از موتور هیبریدی در  S E-Hybridاست. پانامرا خودرویی چهار درب است که هر دو ویژگی لوکس بودن و اسپرت بودن را باهم به ارمغان می آورد.

دیدگاه‌ها