سوبارو اوت بک واگن، می‌تواند یک مثال واقعی از یک واگن با ویژگی‌هایی فراتر از استیشن‌های خانوادگی معمولی باشد.

دیدگاه‌ها