$node->field_news_cover_image['und'][0]['alt']; ?>

قیمت روز انواع سواری پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ صفر کیلومتر در سطح بازار پایتخت به شرح زیر می باشد.

به گزارش ۱۶۱۶، ممکن است این قیمت ها تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.

پژو 2017

 

دیدگاه‌ها