$node->field_news_cover_image['und'][0]['alt']; ?>

پژو ۴۰۵ GLX با کارکرد ۸۵ هزار کیلومتر و با سال تولید ۱۳۹۴ در بازار با قیمت ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می سد.

به گزارش ۱۶۱۶، قیامت برخی از مدل های پژو ۴۰۵ در بازار به شرح زیر است:

پژو ۴۰۵ 2017

 

دیدگاه‌ها