$node->field_news_cover_image['und'][0]['alt']; ?>

قیمت روز برخی از خودروهای صفر تولیدی شرکت پارس خودرو اعلام شد.

به گزارش ۱۶۱۶، آنچه در زیر می‌آید قیمت روز برخی از خودروهای صفر تولیدی شرکت پارس خودرو در سطح بازار تهران است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛

پارس خودرو 2017

 

دیدگاه‌ها