$node->field_news_cover_image['und'][0]['alt']; ?>

پمپ هیدرولیک مزدا ۳ تیپ ۳ به مبلغ ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.

به گزارش ۱۶۱۶، قیمت برخی قطعات خودرو مزدا ۳ تیپ ۳ در بازار به شرح زیر است:

مزدا ۳ 2016

 

دیدگاه‌ها