$node->field_news_cover_image['und'][0]['alt']; ?>

فروش خودرو در اروپای غربی در ماه دسامبر با افزایش ۱/ ۲ درصدی رو به رو شد و به این ترتیب کل فروش در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۴ میلیون دستگاه رسید که بهترین میزان فروش از سال ۲۰۰۷ تاکنون به شمار می‌رود.

به گزارش ۱۶۱۶، مرکز ال‌ام‌سی آتوموتیو اعلام کرد طی ماه دسامبر فروش در بازارهای بزرگ ازجمله ایتالیا، فرانسه و آلمان رشد کرد و موجب شد فروش ماهانه در اروپای غربی به ۰۸۵/ ۱ میلیون دستگاه برسد. براساس اعلام این مرکز، طی ماه دسامبر فروش در آلمان ۷/ ۳ درصد، در ایتالیا ۱/ ۱۳درصد و در فرانسه ۸/ ۵ درصد رشد کرده است. اما فروش در بریتانیا با کاهش ۱/ ۱ درصدی رو به رو شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، با درنظر گرفتن آمار ماه دسامبر، فروش سالانه در اروپای غربی در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد ۸/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. مرکز ال‌ام‌سی آتوموتیو اعلام کرد انتظار دارد در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد بیشتر فروش در بازارهای اروپای غربی باشد.

دیدگاه‌ها