$node->field_news_cover_image['und'][0]['alt']; ?>

عظیم خودرو شرایط فروش اعتباری خودرو لکسوس NX۲۰۰ را با شرایط ۶ و ۱۲ ماهه اعلام کرد.

به گزارش ۱۶۱۶، عظیم خودرو شرایط فروش اعتباری لکسوس NX۲۰۰  با تحویل۶۵ الی ۸۵ روزه را به شرح  زیر اعلام کرد:
قیمت این  خودرو ۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که متقاضی می بایست در زمان ثبت نام  و در مرحله اول۱,۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال  پرداخت کند.
همچنین پیش پرداخت مرحله دوم آن نیز ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال  است.
اقساط این خودرو به صورت۶ ماهه  ۲۵۵,۵۷۶,۰۰۰ ریالی و ۱۲ ماهه  ۱۴۲,۶۹۲,۰۰۰ ریالی می باشد.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت عظیم خودرو مراجعه کنند.

دیدگاه‌ها