$node->field_news_cover_image['und'][0]['alt']; ?>

مدیرعامل شرکت دروازه تجارت فراسو نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فرانکفورت از حضور بیشتر ایرانی‌ها در اتومکانیکا استانبول ۲۰۱۷ نسبت به دوره پیش خبر داد و اعلام کرد ۴۲۹ متر از فضای این نمایشگاه به ۲۱ شرکت ایرانی اختصاص یافته است.

به گزارش ۱۶۱۶، هرمز مهبد با اشاره به اینکه اتومکانیکا استانبول ۲۰۱۷ از روز ۱۷ تا ۲۰ فروردین برگزار می‌شود، افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده حضور شرکت‌های ایرانی در این دوره نمایشگاه افزایش چشمگیری داشته است، اما آمار رسمی مربوط به اتومکانیکا استانبول ۲۰۱۷، روز اول برگزاری اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: پس از برگزاری آیین افتتاحیه نمایشگاه در روز ۱۷ فروردین‌ماه که به احتمال زیاد با حضور کنسول ایران در ترکیه انجام خواهد شد، مراسم روز اول به نام روز روسیه (Russian day) توسط اتومکانیکا مسکو انجام شده و در خصوص بازار قطعات خودرو و صنایع وابسته روسیه و نحوه حضور در این بازار سخنرانی و تبادل نظر می‌شود. 
به گفته مهبد، در آیین افتتاحیه نمایشگاه اتومکانیکا استانبول ۲۰۱۷، جان برکی مدیر نمایشگاه و مقامات مهمی مانند ادوار گذشته حضور خواهند داشت. 
نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فرانکفورت، از حضور بیشتر ایرانی‌ها در اتومکانیکا استانبول ۲۰۱۷ نسبت به دوره پیش خبر داد و اعلام کرد ۴۲۹ متر از فضای این نمایشگاه به ۲۱ شرکت ایرانی اختصاص یافته است.

دیدگاه‌ها