$node->field_news_cover_image['und'][0]['alt']; ?>

آذرماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۱۹.۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش ۱۶۱۶، در این مدت تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل با رشد ۱۲۷.۶ درصدی همراه بوده و از ۵۸ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۱۳۲ دستگاه رسید.

تولید این محصولات در گروه بهمن نیز صعودی بوده و با رشد ۲۷.۵ درصدی از ۳۲۴ دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به ۴۱۳ دستگاه افزایش یافت.

آذر ماه امسال تولید انواع کامیون در آذهایتکس نیز ۸.۳ درصد افزایش یافته و از ۱۲ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۱۳ دستگاه رسید.

همچنین تولید این محصولات در تیراژه دیزل نیز صعودی بوده و با رشد ۱۲۵ درصدی از چهار دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به ۹ دستگاه رسید.

تولید انواع کامیون در ماموت نیز ۱۲۰ درصد افزایش یافته و از ۳۵ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۷۷ دستگاه افزایش یافت.

برخلاف این شرکت‌ها اما تولید انواع کامیون در دو شرکت دیگر با کاهش همراه بوده است. تولید این محصولات با کاهش ۲۶.۱ درصدی از ۱۴۲ دستگاه در آذر ۱۳۹۴ به ۱۰۵ دستگاه کاهش یافت.

همچنین تولید انواع کامیون در ارس خودرو دیزل نیز به طور کامل متوقف شده و از ۸۸ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.

دیدگاه‌ها