اخبار لکسوس آی اس ۲۵۰

خودروهای لوکس وارداتی 2016

خودروهای لوکس وارداتی در بازار چه قیمتی دارند

بنز S۵۰۰ جدید کوپه در بازار با قیمت ۳ میلیارد تومان به فروش می رسد. به گزارش ۱۶۱۶،  لکسوس، IS۲۵۰ .۲۰۱۵ وارداتی ۲۷۵ میلیون تومان به فروش می رسد .